Jugend Hackt 2019

Full playlist: Video / Audio
How to Password
20 min

How to Password

Clean Code
14 min

Clean Code

Minecraft
4 min

Minecraft

Open Graffiti
7 min

Open Graffiti

Caring
9 min

Caring

re:respect
6 min

re:respect

S.A.O. Helm
5 min

S.A.O. Helm

Luftmessungsbox
7 min

Luftmessungsbox

Begrüßung
8 min

Begrüßung

Pipe Food
6 min

Pipe Food

APTR
6 min

APTR

Shit-Sheet
6 min

Shit-Sheet

VÜBA
7 min

VÜBA

LoRaSense
4 min

LoRaSense

Laba AI
3 min

Laba AI

Verabschiedung
4 min

Verabschiedung

Milus
6 min

Milus

Begrüßung
178 min

Begrüßung

Turtle Stitch
8 min

Turtle Stitch

Hello World
7 min

Hello World

SMArt
5 min

SMArt

Biohack-Lite
5 min

Biohack-Lite

VRTR
7 min

VRTR

Green Garden
5 min

Green Garden

Lightning Talk: "Einfach Machen!"
15 min

Lightning Talk: "Einfach Machen!"

Jugendreports der Jugendinitiative Nachhaltigkeitsstrategie…

Humipedia
5 min

Humipedia

Synthi
9 min

Synthi

Begrüßung
11 min

Begrüßung

Klima-Alarm
8 min

Klima-Alarm

Gastro Aid
3 min

Gastro Aid

wrappr
6 min

wrappr

PacTrac
4 min

PacTrac

Begrüßung
4 min

Begrüßung

Green Ideas
6 min

Green Ideas

Curia
7 min

Curia

Das ERENergy
14 min

Das ERENergy