Search for person "Danilo"

Photogrammetrie: 3D-Rekonstruktion mit 2D-Bildmaterial
30 min

Photogrammetrie: 3D-Rekonstruktion mit 2D-Bildmaterial

Use Case: 3D-Rekonstruktion Schloss Rapperswil